RetroService’s service og reparasjons vilkår!

Gyldighet 32
Vilkårene er gjeldende frem til de erstattes eventuelt av nye vilkår eller opphører.

Oppdaterte service og reparasjons vilkår finnes på www.retroservice.no.
Vesentlige endringer av vilkår vil bli publisert på retroservice.no sine hjemmesider.

Reservasjoner
RetroService reserverer seg mot eventuelle feil i priser, tekst- og/eller bilder vist på nettsidene eller annen korrespondanse.

RetroService forbeholder seg retten til å avstå modifikasjoner som er dårlig dokumentert eller som kan medføre senskader på kretskort, komponenter, eller som kan medføre fare for liv/helse og eiendom.

Ved service/reparasjon som ikke fullføres på grunn av for store skader/feil eller at kunde likevel ikke ønsker service utført, kan kostnader for verkstedsmateriell tilkomme dersom annet ikke er avtalt på forhånd.

Merkevarebindinger
RetroService er ett uavhengig verksted og har ingen bindinger til spesielle produsenter eller leverandører.

Priser
Alle priser er i Norske kroner (NOK). inkl. Mva og er eksklusiv frakt og leveringskostnader.

Prisene som er oppgitt ved innsendingstidspunktet gjelder gjennom hele reperasjonsprosessen, samt ved en eventuell reklamasjon. Reklamasjonstiden er satt ihht Norsk kjøpslov.

Garantier
RetroService viderefører ingen garanti gitt av produsent på de produkter som blir repareret.
RetroService utfører ikke garantiservice.

På all service/reparasjon  gis det 12 mnd garanti på jobb og deler.
(MERK: Gjelder ikke ved overspenning/fukt-/syre-/fall-/knuseskader, eller feil som skyldes feil bruk av utstyret eller feil på tilkoblede enheter).

Deler
RetroService benytter nyproduserte/NOS (New Old-Stock) deler såfremt det er tilgjengelig.
Ved bruk av brukte deler vil kunde bli informert om dette. Vanlig garanti gis.
Det gis ikke garanti på deler som ikke er montert av RetroService. Retur av deler godtas kun dersom ESD-posen dele ligger i er uåpnet.

Med mindre annet spesifiseres vil utbyttede deler returneres sammen med produktet. Hvis ønskelig så tar vi oss kostnadsfritt av elektroavfallet på en miljømessig forsvarlig måte og leverer dette på et godkjent EL-Retur punkt.

Ved uavhentede produkter:
Dersom et produkt ikke blir hentet innen tre – 3 – måneder vil produktet bli forsøkt solgt eller kondemnert for å dekke RetroService’s kostnader (jfr. Lov om rett for håndverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta §2)

37