amigaamilogo
Amiga A500/A500+:

Disse maskinene er i all hovedsak lite plaget med feil. Det mest gjennomgående er korrosjon pg.a. lekkasje fra RTC-batteriet på A500+ og evt. A501 memory/RTC ekspansjonskort.[table id=1 /]

Amiga A600:
Disse maskinene har enkelte problemer med noen hovedkortrevisjoner ifbm. bl.a. lyd, og kondensatorer som lekker/tørker ut.[table id=4 /]

Amiga A1200:
Disse maskinene har enkelte problemer med noen hovedkortrevisjoner ifbm. Bl.a. lyd, og kondensatorer som lekker/tørker ut.[table id=5 /]

CD32:
Disse maskinene har enkelte problemer med kondensatorer som lekker/tørker ut, samt laserproblemer.[table id=6 /]

A1000/A1500/A2000:
Det mest gjennomgående problemet er korrosjon pg.a. lekkasje fra RTC-batteriet på A1500/A2000 og lekkasje/uttørking av kondensatorer i powersupply.[table id=7 /]

A3000:
Det mest gjennomgående problemet er korrosjon pg.a. lekkasje fra RTC-batteriet og lekkasje/uttørking av kondensatorer i powersupply.[table id=8 /]

A4000:
Det mest gjennomgående problemet er korrosjon pg.a. lekkasje fra RTC-batteriet og uttørking/lekkasje fra kondensatorer på hovedkort og i powersupply.[table id=11 /]

Commodore CDTV:
Disse maskinene er i all hovedsak lite plaget med feil. Det mest gjennomgående er korrosjon/defekte kondensatorer.[table id=10 /]